Skip to content

Terminologijo

Niypołny wykŏz terminōw, kerych używōm przi przekłŏdaniu softweru na gŏdkã.
background – zadek
branch – asta
broken – falowity
category – kategoryjŏ
character (litera, numer, inkszy znŏk) – cecha
converter – kōnwerter
create – sprŏw, wytwōrz, zrychtuj
dashboard – blot
data – daty
default – wychodny
embed – wprŏwić
error – feler
excerpt – stymp
file – zbiōr
font – pismo
footer – dapka
format – format
function – fōnkcyjŏ
headre – nŏgōwek
link – ôdkŏz
page – zajta
plugin – przidŏwek
post – post
recommended – porynczane
remove – wychrōniać
require – fołdrować
RSS feed – kanał nowin
save – spamiyntać
service – posuga
setting – sztelōnek
stylesheet – archa sznitu
support (kej mŏwa ô kōmpatybilności) – podpiyrać
support (kej mŏwa ô pōmocy technicznyj) – pōmoc
synchronization – synchrōnizacyjŏ
tag – tag
toggle (czasownik) – szaltrować
toggle (rzeczownik) – szalter
value – werta
website – plac necowy
widget – widżet
wydajność – wydŏwność
Ôstatniŏ aktualizacyjŏ 10 września 2016.

Poślij dalij!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email