Kjo është një fushatë nga FSFE logo
Kjo është një fushatë nga FSFE logo

Përse softuerët e financuar nga taksat e qytetarëve nuk janë sjellë si Softuerë të Lirë?

Ne duam që legjislacioni që kërkon që softueri i financuar publikisht i zhvilluar për sektorin publik të vihet në dispozicion të publikut në kuadrin e një programi Softuer i Lirë dhe i Hapur. Nëse është para publike, duhet të jetë edhe kod publik.

Kodi i paguar nga njerëzit duhet të jetë i disponueshëm për njerëzit!

Duket e vështirë? Nuk është. Është shumë e thjeshtë!


Më shumë përparësi

Arsyet për Kod Publik


Kursimet e taksave

Aplikacione të ngjashme nuk duhet të programohen nga zeroja çdo herë.

Bashkëpunimi

Projektet e mëdha mund të ndajnë ekspertizën dhe kostot.

Në shërbim të publikut

Aplikacionet e paguara nga publiku duhet të jenë të disponueshme për të gjithë.

Nxitja e inovacionit

Me procese transparente, të tjerët nuk duhet të rishpikin rrotën.

Softwari i lirë i jep gjithësecilit të drejtën ta përdori, studiojë, ta shpërndajë dhe ta përmirësoj. Kjo e drejtë ndihmon mbështetjen e lirive të tjera bazike si: liria e shprehjes, shtypit dhe privatësisë.

A besoni se Software-i i Lirë duhet të jetë opsioni i parazgjedhur për softuerin e financuar publikisht? Le t’i bindim përfaqësuesit tuaj politikë!

Nënshkruaj Letrën e Hapur

Thuaji përfaqësuesve tuaj!


letrën e hapur ne kërkojmë:

“Zbatimi i legjislacionit që kërkon që softueri i financuar publikisht i zhvilluar për sektorin publik të vihet në dispozicion të publikut në kuadrin e një programi Free and Open Source Software

185 organizata dhe 27310 Njerëzit tashmë e mbështesin këtë thirrje për veprim duke nënshkruar letrën tonë të hapur (#). Ju gjithashtu mund të na ndihmoni të kemi një ndikim shumë më të madh duke e nënshkruar atë! Ne do t’i dorëzojmë të gjitha nënshkrimet përfaqësuesve në mbarë Evropën që debatojnë për lirinë e softuerit në administratën publike.Organizatat Mbështetëse


Organizatat e mëposhtme mbështesin letrën tonë të hapur. Nëse organizata juaj është gjithashtu e interesuar të bashkohet me thirrjen për Kodin Publik, ju lutemi na kontaktoni.


Përhap fjalën!

Porosisni afishet dhe fletushkat më të fundit nga FSFE

Merrni material promovues

Tregoju miqve dhe ndjekësve tuaj rreth Kodit Publik:

Tashmë 27310 SIGNATURES – firmosni letrën e hapur tani!